Woonnormen 2022: dakisolatie en dubbele beglazing

AWW Renovatie - Woonnormen 2022Wilt u dat uw woning volledig aangepast is aan de nieuwe woonnormen? In heel België is dat een kolfje naar de hand van AWW Renovatie. Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn.

Minimumnormen

 • Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) genomen.
 • Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak.
 • Plafondisolatie komt enkel in aanmerking op voorwaarde dat de isolatie doorloopt over het volledige plafond en een R-waarde van minimum 0,75 m²K/W heeft.

Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester.

Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken. In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn.

Dubbele beglazing

Tegen 2020 moeten de ramen van alle woningen (dus ook huurwoningen) minstens dubbel glas hebben. Eigenaars die het meteen beter doen en hoogrendementsglas plaatsen kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen.

Deze regel geldt voor kamers en zelfstandige woningen (studio, eengezinswoning of appartement). De dubbelglasverplichting geldt enkel voor de leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers van een woning. Traphallen, inkomhallen en gangen hoeven dus geen dubbel glas te hebben.

De Vlaamse Regering voert deze nieuwe minimumvereiste gefaseerd in:

 • De afwezigheid van dubbel glas zal vanaf 1 januari 2020 in het technisch verslag gequoteerd worden met 3 of 9 strafpunten naar gelang het gebrek niet algemeen (= 1 raam met enkele beglazing) of algemeen (= meerdere ramen met enkele beglazing) is.
 • Vanaf 1 januari 2023 wordt dit opgetrokken tot 9 of 15 strafpunten, waardoor het ontbreken van dubbel glas vanaf dan op zich aanleiding kan geven tot het ongeschikt verklaren van de woning.

Wat doet deze expert voor u?

 • Hij zorgt ervoor dat u volledig in orde bent met het behalen van de correcte normen
 • Hij zorgt ervoor dat er eventuele subsidies aangevraagd worden
 • Hij zorgt voor een correct factuur zodat u in orde bent met de wetgeving

Neem onmiddellijk contact op

Voor een vrijblijvende offerte kan u AWW Renovatie altijd contacteren via de mailadressen planning@awwrenovatie.be of info@awwrenovatie.be. Of dat kan door het contactformulier op de speciale pagina in te vullen. 

Vlaams energieplan 2021-2030: wat verandert er voor jou?

Door het afsluiten van het klimaatakkoord in Parijs moet we de komende jaren fors inzetten op het koolstofarmer en duurzamer maken van ons energiesysteem. In juni 2018 heeft Vlaanderen daarom het "Vlaamse energieplan 2021-2030" opgesteld. Dit plan wordt geïntegreerd in het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan, dat tegen eind 2018 bezorgd moet worden aan de Europese Commissie.

In het Vlaamse energieplan wordt er ingezet op het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie en op het verhogen van de energie-efficiëntie in de volgende drie sectoren:

 • industrie
 • residentiële sector
 • transportsector

In deze blogpost bekijken we wat de impact op particulieren is: wat verandert er de komende jaren voor jouw woning?

 • EPC certificaat voor bestaande woningen wordt het EPC+-certificaat

Bestaande woningen of appartementen die verkocht of verhuurd worden moeten een EPC-certificaat laten opstellen.

Hierop staat het energieverbruik in kWh/m² en door dit EPC-certificaat kunnen kandidaat huurders of kopers, woningen of appartementen ook op basis van verbruik met elkaar vergelijken.

Vanaf 2019 wordt het EPC-certificaat aangepast naar het EPC+-certificaat en volgende punten worden hieraan toegevoegd:

 • energielabel van A+ (= zeer goed) tot F (= slecht)
 • voorstel van aanpassingen (met geraamde kost en besparing) die aan het gebouw gedaan kunnen worden om het energieverbruik te verlagen

Vanaf 2050 moet voor elk gebouw een EPC+-certificaat beschikbaar zijn en alle gebouwen moeten tegen dan minsten een A label behalen.

 • Efficiëntere verwarmingssystemen

1.   SUBSIDIE VOOR WARMTEPOMPBOILERS

Warmtepompboilers gebruiken warmtepomp-technologie om sanitair warm water op te wekken. Ze verbruiken tot 3 keer minder dan de traditionele elektrische boiler en kunnen dan ook op 2 tot 4 jaar terugverdiend worden.

Warmtepompboilers kosten 1.500-2.500 euro (excl. BTW), om de verkoop te stimuleren wordt de volgende subsidie gegeven:

 • in 2019 – 400 euro
 • in 2020 – 300 euro
 • in 2021, 2022 en 2023 – 200 euro
 • vanaf 2024 valt de premie weg

Op deze manier hoopt men het aantal verkochte warmtepompboilers op te drijven van 2.300 (cijfers 2017) tot 4.500.

2.   VERSNELLEN VERNIEUWING BESTAANDE VERWARMINGSINSTALLATIES

In Vlaanderen is het verplicht om verwarmingsketels om de 1-2 jaar (elk jaar voor stookolie en om de 2 jaar voor aardgas) te laten keuren. Als tijdens de keuring blijkt dat het toestel niet aan de rendementseisen voldoet, moet het vervangen worden door een condensatieketel of warmtepomp.

Op dit moment is de handhaving van deze verplichting een verantwoordelijkheid van de lokale overheden. Vanaf 2021 wordt dit de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid en zal er ook effectief gehandhaafd worden. Verwacht wordt dat hierdoor het aantal vervangen ketels zal verhogen van 95.000 naar 132.000 per jaar.

3.   OPTIMALISEREN INSTELLINGEN BESTAANDE VERWARMINGSKETELS

De meeste verwarmingsketels geplaatst in bestaande gebouwen zijn overgedimensioneerd en produceren water met een veel te hoge temperatuur. Dit zorgt voor inefficiënte verwarmingsinstallaties.

Zoals in het voorgaande punt beschreven wordt de keuring van bestaande verwarmingssystemen gestimuleerd. Tijdens deze keuring zou er een extra dienstverlening aangeboden kunnen worden waardoor het verwarmingssysteem efficiënter kan ingesteld worden.

4.   GEEN AARDGASAANSLUITINGEN MEER IN VERKAVELINGEN VANAF 2021

Deze nieuwe woningen zullen dan de keuze hebben tussen een warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet. In praktijk zal het hier vooral gaan over projecten gerealiseerd door bouwpromotoren. Men verwacht dat door deze maatregel het aantal geplaatste warmtepompen sterk zal toenemen van 4.200 per jaar (cijfers 2017) naar 8.650 per jaar.

5.   GEEN STOOKOLIEKETELS MEER IN NIEUWE WONINGEN EN INGRIJPENDE RENOVATIES VANAF 2021

Het plaatsen van stookolieketels in nieuwe woningen ingrijpende renovaties wordt vanaf 2021 verboden. Ingrijpende renovaties zijn renovaties waarbij minstens 75% van de bestaande woning geïsoleerd wordt en waarvoor het verwarmingssysteem vervangen wordt.

6.   6% BTW VOOR NIEUWBOUW NA SLOOP VANAF 2021

Sommige woningen zijn gewoon te oud om nog op een goede manier te renoveren. Slopen is dan de betere optie en om dit te stimuleren kan er vanaf 2021 aan 6% i.p.v. 21% gebouwd worden als het gaat over nieuwbouw op de plaatst van een gesloopte woning. Mogelijk zouden voor het slopen van woningen ook nog extra ondersteuning komen zoals een slooppremie.

 • E-peil eisen voor ingrijpende renovaties gaan van E90 naar E 70 en dan naar E60 

Zoals hierboven al aangegeven zijn "ingrijpende renovaties" renovaties waarvoor minstens 75% van de bestaande woning geïsoleerd wordt en waarvoor het verwarmingssysteem vervangen wordt. Voor deze projecten geldt een E-peil eis die als volgt evolueert:

 • Maximaal E90 tot 2020 en men krijgt een korting van 50% op de onroerende voorheffing. Als men onder de E60 gaat krijgt men zelf een korting van 100% op de onroerende voorheffing.
 • Vanaf 2020 verlaagt het maximale E-peil naar E70 en valt de korting van 50% op de onroerende voorheffing weg. De korting van 100% op de onroerende voorheffing als men onder de E60 gaat blijft wel bestaan.
 • Vanaf 2025 verlaagt het maximale E-peil naar E60 en valt de korting op de onroerende voorheffing helemaal weg.

 

 • Verplicht renoveren van een gekochte of geërfde woning

Bij notariële overdracht in volle eigendom van een residentiële woning moet uiterlijk na 5 jaar drie van onderstaande zes maatregelen aanwezig zijn:

 • dakisolatie (Umax= 0,24 W/m².K)
 • muurisolatie (Umax= 0,24 W/m².K)
 • vensters (profielen en beglazing) (Umax= 1,7 W/m².K en Uglas= 1,1 W/m².K)
 • vloerisolatie (Umax= 0,24 W/m².K)
 • condensatieketel niet ouder dan 15 jaar of warmtepomp
 • hernieuwbare energieboiler: warmtepompboiler of zonneboiler
 • Bij nieuw aangekochte zware vrachtwagens bedraagt het aandeel koolstofarme voertuigen tegen 2030 minstens 5%.
 • In 2030 zijn minstens 30% van de nieuw aangekochte lichte vrachtwagens/bestelwagens koolstofarme voertuigen.

 

 

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken